Over VVI

De Vereniging heeft ten doel het bestuderen van het fenomeen investeringstoetsing in de breedste zin. De vereniging richt zich op de hele stelsel van investeringstoetsing in Nederland, zowel de sectorale toetsen op de energie en telecom markten als de generieke toets (Vifo).

De verenigingsactiviteiten hebben zowel betrekking op het Nederlandse en Europese recht. Met enige regelmaat wordt aandacht geschonken aan het WTO recht, export controle, kennisveiligheid en ontwikkelingen in andere jurisdicties. De vereniging staat een multidisciplinaire benadering voor en schenkt aandacht aan investeringstoetsing-, administratief- en strafrechtelijke onderwerpen, alsmede aan economische onderwerpen. De vereniging beoogt de kennis van het toetsen van investeringen op risico’s voor de nationale veiligheid te stimuleren en beoogt een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van het recht. Daartoe organiseert de vereniging “5-7 bijeenkomsten”, studiemiddagen, seminars en andere bijeenkomsten op academisch niveau.

De leden van de vereniging zullen afkomstig zijn uit de advocatuur, de academische wereld, het bedrijfsleven en andere organisaties. Onder de leden bevinden zich zowel juristen als economen

Het bestuur

Boyd Wolfers

Voorzitter

Senior Associate | Advocaat (Attorney At Law) bij Loyens & Loeff

Stephanie The

Voorzitter

Partner | Lawyer (Advocaat) at De Brauw Blackstone Westbroek

Ivo Nobel

Penningmeester

Hoofd Bureau Toetsing Investeringen bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Victorine Dijkstra

Lid

Advocaat | Senior Associate EU, Competition & FDI at Houthoff

Marc Wiggers

Lid

Partner at Loyens & Loeff