Laatste afgelopen Evenementen

Economische veiligheid in de EU

NautaDutilh Beethovenstraat 400, Amsterdam

Gerenommeerde sprekers geven hun kijk geven op de veranderende geopolitieke omstandigheden en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Veel Europese landen hebben sinds de inwerkingtreding van de EU FDI Verordening investeringstoetsing ingevoerd of aangescherpt om de economische veiligheid te kunnen borgen. Deze regimes zijn echter verschillend vormgegeven en binnen de EU niet geharmoniseerd. De bijeenkomst […]

Pre-Launch event

De Brauw Blackstone Westbroek Claude Debussylaan 80, Amsterdam

Vooruitblikkend op de aanstaande inwerkingtreding van Wet Vifo organiseert de Vereniging voor Investeringstoetsing op donderdag 23 februari om 16:00u. een Pre-Launch Event. Advocaten Boyd Wolffers (Loyens & Loeff) en Stephanie The (De Brauw Blackstone Westbroek) spreken aan de hand van prikkelende stellingen met Ivo Nobel (Hoofd Bureau Toetsing Investeringen) over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van FDI screening. Niet te missen […]